گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

مسابقۀ کتابخوانی فصل پاییز

شرط شرکت در مسابقۀ فصل چیه؟

خرید یا ارسال محتوا یا تصویر برای حداقل یکی از کتاب‌های مسابقه در طول این فصل

جوایز مسابقه چیه؟

کد تخفیف | 100 درصد برای نفر اول مسابقۀ فصل تا سقف تخفیف 1میلیون تومان
کد تخفیف | 50 درصد برای نفر دوم مسابقۀ فصل تا سقف تخفیف 500هزارتومان
کد تخفیف | 30 درصد برای نفر سوم مسابقۀ فصل تا سقف تخفیف 300هزارتومان
کد تخفیف | 20 درصد برای 20 نفر از مسابقۀ فصل بصورت قرعه‌کشی تا سقف تخفیف 200هزارتومان

من کجای مسابقه‌ام؟

شما هنوز شرکت نکردی!

چطور رتبه‌ام رو بهتر کنم؟

از روش‌هایی که در بخش کسب امتیاز اومده تا جایی که میتونی برای این فصل امتیاز جمع کن!

رده‌بندی مسابقه

1هاجر کلانتری شاهیجان18810 امتیاز
2مرتضی عابدینی14662 امتیاز
3خانم فرشتیان11409 امتیاز
4غلام‌رضا علیزاده7970 امتیاز
5معصومه لاجوردی6770 امتیاز
6هاشم دهقانیان حقیقی6418 امتیاز
7آرمینا حمزه پور5176 امتیاز
8غزال حقی4873 امتیاز
9کاظم سبحانی4859 امتیاز
10زینه خلیلی4349 امتیاز
11مجید فرجی2581 امتیاز
12مریم عندلیب2335 امتیاز
13mars2208 امتیاز
14سروش مقدادی2000 امتیاز
15علی مولایی1757 امتیاز
16فتانه لایقی قدردان1711 امتیاز
17سجاد راه چمنی1630 امتیاز
18فاطمه بیطرفان1503 امتیاز
19نیره آذرپیک1301 امتیاز
20اکبر زمانی1205 امتیاز

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 10 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 10 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز
خرید هر کتاب از کتاب‌های مسابقۀ فصل کسب 500 امتیاز
ارسال محتوا برای کتاب‌های مسابقۀ فصل | حداکثر 10 بار برای هر کتابکسب 50 امتیاز
ارسال تصویر برای کتاب‌های مسابقۀ فصل | حداکثر 10 بار برای هر کتابکسب 50 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 5000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 10000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1حمید تقی آبادی49868 امتیاز
2آسیه صفرزاده46240 امتیاز
3عماد اخلاقی25547 امتیاز
4مرتضی نیک زاد25354 امتیاز
5مصطفی محمدعلیزاده20593 امتیاز
6هاجر کلانتری شاهیجان19613 امتیاز
7مرتضی عابدینی17480 امتیاز
8عارف خورسند16528 امتیاز
9علیرضا16178 امتیاز
10جواد نواحی15583 امتیاز

30 روز گذشته

1خانم فرشتیان11409 امتیاز
2مرتضی عابدینی9951 امتیاز
3هاجر کلانتری شاهیجان9714 امتیاز
4حمید ملایی7331 امتیاز
5معصومه لاجوردی5894 امتیاز
6یاسر5676 امتیاز
7شهرام مرادی4107 امتیاز
8کاظم سبحانی3717 امتیاز
9سعید ماندگانی3620 امتیاز
10عماد اخلاقی3475 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1هاجر کلانتری شاهیجان18710 امتیاز
2فاطمه امیدی11430 امتیاز
3خانم فرشتیان11215 امتیاز
4آسیه صفرزاده11205 امتیاز
5مرتضی عابدینی10585 امتیاز
6علی مولایی10420 امتیاز
7معصومه لاجوردی6425 امتیاز
8غلام‌رضا علیزاده5675 امتیاز
9هاشم دهقانیان حقیقی5530 امتیاز
10غزال حقی4645 امتیاز

30 روز گذشته

1خانم فرشتیان11215 امتیاز
2هاجر کلانتری شاهیجان9685 امتیاز
3مرتضی عابدینی7845 امتیاز
4معصومه لاجوردی5865 امتیاز
5غزال حقی2850 امتیاز
6مریم عندلیب1595 امتیاز
7انتشارات جهان رایانه1315 امتیاز
8هاشم دهقانیان حقیقی775 امتیاز
9فهیمه صمدی715 امتیاز
10سارا حسینی700 امتیاز