گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
پسندیده شدن محتوا یا تصویر ارسالی | توسط کاربران تأیید شدهکسب 1 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 10000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 20000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1علیرضا رضوی187667 امتیاز
2عبدالرضازارع134425 امتیاز
3رضا محمدزاده132616 امتیاز
4امید کلانتری123397 امتیاز
5شقاقی116432 امتیاز
6امید میر111761 امتیاز
7حسینا87758 امتیاز
8مرتضی عابدینی85613 امتیاز
9آریانا عظیمی83680 امتیاز
10علیرضا یزدانی74300 امتیاز

30 روز گذشته

1محمدامین فرشی3422 امتیاز
2آرمان کمالی3352 امتیاز
3عبدالرسول شفیعی3225 امتیاز
4پرهام امامی3065 امتیاز
5علیرضا رضوی2766 امتیاز
6سیامک میرزاده2717 امتیاز
7محمد کریمی بندرآبادی2661 امتیاز
8علیرضا وطن خواه2416 امتیاز
9زارعی2161 امتیاز
10محمود آریان2001 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1آریانا عظیمی83095 امتیاز
2مرتضی عابدینی67325 امتیاز
3مهدیه خواجه احمدی59260 امتیاز
4silas53020 امتیاز
5کوثر علیزاده46440 امتیاز
6خانم فرشتیان44320 امتیاز
7riku & towa41655 امتیاز
8حسن بهشتی پور41155 امتیاز
9عرفان محمدی38050 امتیاز
10هاجر کلانتری شاهیجان34505 امتیاز

30 روز گذشته

1عبدالرسول شفیعی2650 امتیاز
2میرعباس نجفی غازانی1685 امتیاز
3حسن بهشتی پور1555 امتیاز
4محمود اژدری205 امتیاز
5محمود خلیلی130 امتیاز
6سید مسعود طاهری90 امتیاز
7پارسا ورقایی85 امتیاز
8کد کاربری 227638575 امتیاز
9سینا رحمانی70 امتیاز
10مژگان کشانی60 امتیاز