گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
پسندیده شدن محتوا یا تصویر ارسالی کسب 5 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 10000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 20000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1عبدالرضازارع134543 امتیاز
2رضا محمدزاده132455 امتیاز
3علیرضا رضوی126404 امتیاز
4شقاقی116497 امتیاز
5امید کلانتری113195 امتیاز
6امید میر108142 امتیاز
7حسینا87758 امتیاز
8مرتضی عابدینی86051 امتیاز
9آریانا عظیمی83910 امتیاز
10حسین سلیمیان78348 امتیاز

30 روز گذشته

1علیرضا رضوی18518 امتیاز
2فاطمه محمدی5034 امتیاز
3حسین علی پور4705 امتیاز
4امید کلانتری4459 امتیاز
5سید حسین سجادیان4378 امتیاز
6احمدی4295 امتیاز
7حسن بهشتی پور3526 امتیاز
8محمد موثق2651 امتیاز
9حسین سلیمیان2451 امتیاز
10سیامک میرزاده2191 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1آریانا عظیمی83095 امتیاز
2مرتضی عابدینی67325 امتیاز
3مهدیه خواجه احمدی57525 امتیاز
4silas53020 امتیاز
5کوثر علیزاده46440 امتیاز
6خانم فرشتیان44320 امتیاز
7riku & towa41655 امتیاز
8عرفان محمدی38050 امتیاز
9هاجر کلانتری شاهیجان34505 امتیاز
10mahboobe moslemi32930 امتیاز

30 روز گذشته

1حسن بهشتی پور1665 امتیاز
2میرعباس نجفی غازانی410 امتیاز
3محمود خلیلی355 امتیاز
4حسین علی پور210 امتیاز
5عبدالرسول شفیعی190 امتیاز
6حمیدرضا هدایت عبدی135 امتیاز
7احمدی100 امتیاز
8کد کاربری 1032906100 امتیاز
9محمد آرین95 امتیاز
10نسیم قیاسی90 امتیاز