گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
پسندیده شدن محتوا یا تصویر ارسالی | توسط کاربران تأیید شدهکسب 1 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 10000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 20000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1علیرضا رضوی184809 امتیاز
2عبدالرضازارع134425 امتیاز
3رضا محمدزاده132520 امتیاز
4امید کلانتری122957 امتیاز
5شقاقی116432 امتیاز
6امید میر111396 امتیاز
7حسینا87758 امتیاز
8مرتضی عابدینی85603 امتیاز
9آریانا عظیمی83680 امتیاز
10علیرضا یزدانی74300 امتیاز

30 روز گذشته

1مهدی حقیقی4598 امتیاز
2امید کلانتری3510 امتیاز
3عبدالرسول شفیعی3320 امتیاز
4داریوش3123 امتیاز
5مهدی محمدی2944 امتیاز
6سیامک میرزاده2680 امتیاز
7حسن بهشتی پور2163 امتیاز
8رادین موسی زاده1915 امتیاز
9مهرزاد اسدی1771 امتیاز
10سید علی رضا حسینی بافقی1728 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1آریانا عظیمی83095 امتیاز
2مرتضی عابدینی67325 امتیاز
3مهدیه خواجه احمدی59260 امتیاز
4silas53020 امتیاز
5کوثر علیزاده46440 امتیاز
6خانم فرشتیان44320 امتیاز
7riku & towa41655 امتیاز
8حسن بهشتی پور39600 امتیاز
9عرفان محمدی38050 امتیاز
10هاجر کلانتری شاهیجان34505 امتیاز

30 روز گذشته

1عبدالرسول شفیعی2755 امتیاز
2حسن بهشتی پور1820 امتیاز
3میرعباس نجفی غازانی1010 امتیاز
4مهدیه خواجه احمدی310 امتیاز
5کد کاربری 1400808205 امتیاز
6محمود اژدری160 امتیاز
7محمود خلیلی130 امتیاز
8سید مسعود طاهری125 امتیاز
9اکرم شرفی115 امتیاز
10فرهاد عبداللهی105 امتیاز