گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
پسندیده شدن محتوا یا تصویر ارسالی | توسط کاربران تأیید شدهکسب 1 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 10000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 20000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1علیرضا رضوی179341 امتیاز
2عبدالرضازارع134425 امتیاز
3رضا محمدزاده132459 امتیاز
4امید کلانتری119443 امتیاز
5شقاقی116432 امتیاز
6امید میر110406 امتیاز
7حسینا87758 امتیاز
8مرتضی عابدینی85596 امتیاز
9آریانا عظیمی83679 امتیاز
10علیرضا یزدانی74300 امتیاز

30 روز گذشته

1ف بخردی3088 امتیاز
2میرعباس نجفی غازانی3038 امتیاز
3شبنم ربیب2993 امتیاز
4علیرضا رضوی2655 امتیاز
5حسن بهشتی پور2341 امتیاز
6عبدالرسول شفیعی2181 امتیاز
7مهدی حقیقی2081 امتیاز
8مهدی آقابابایی1985 امتیاز
9کامران1584 امتیاز
10دکتر رامتین_ضیائی1414 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1آریانا عظیمی83095 امتیاز
2مرتضی عابدینی67325 امتیاز
3مهدیه خواجه احمدی58270 امتیاز
4silas53020 امتیاز
5کوثر علیزاده46440 امتیاز
6خانم فرشتیان44320 امتیاز
7riku & towa41655 امتیاز
8عرفان محمدی38050 امتیاز
9حسن بهشتی پور34835 امتیاز
10هاجر کلانتری شاهیجان34505 امتیاز

30 روز گذشته

1میرعباس نجفی غازانی2320 امتیاز
2حسن بهشتی پور1890 امتیاز
3عبدالرسول شفیعی1200 امتیاز
4مهدیه خواجه احمدی745 امتیاز
5محمود خلیلی200 امتیاز
6محمود اژدری170 امتیاز
7بهمن سلمانی زاده160 امتیاز
8فرهاد عبداللهی145 امتیاز
9امیر حسین کیوانی راد130 امتیاز
10محمد فتحی50 امتیاز