گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

مسابقۀ کتابخوانی فصل زمستان

شرط شرکت در مسابقۀ فصل چیه؟

خرید یا ارسال محتوا یا تصویر برای حداقل یکی از کتاب‌های مسابقه در طول این فصل

جوایز مسابقه چیه؟

کد تخفیف | 100 درصدی برای نفر اول تا سقف تخفیف 10میلیون ریال
کد تخفیف | 100 درصدی برای نفر دوم تا سقف تخفیف 5میلیون ریال
کد تخفیف | 100 درصدی برای نفر سوم تا سقف تخفیف 3میلیون ریال
کد تخفیف | 50 درصدی برای نفرات چهارم تا دهم تا سقف تخفیف 2میلیون ریال
کد تخفیف | 30 درصدی برای نفرات یازدهم تا بیستم تا سقف تخفیف 1میلیون ریال
کد تخفیف | 20 درصدی برای نفرات بیست و یکم تا چهلم تا سقف تخفیف 1میلیون ریال
کد تخفیف | 100 درصدی به قید قرعه (با اولویت امتیاز) برای بیست نفر تا سقف تخفیف 200هزار ریال

من کجای مسابقه‌ام؟

شما هنوز شرکت نکردی!

چطور رتبه‌ام رو بهتر کنم؟

از روش‌هایی که در بخش کسب امتیاز اومده تا جایی که میتونی برای این فصل امتیاز جمع کن!

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز
خرید هر کتاب از کتاب‌های مسابقۀ فصل کسب 800 امتیاز
ارسال محتوا برای کتاب‌های مسابقۀ فصل | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 50 امتیاز
ارسال تصویر برای کتاب‌های مسابقۀ فصل | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 50 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 5000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 10000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1حمید تقی آبادی50560 امتیاز
2آسیه صفرزاده47000 امتیاز
3خانم فرشتیان42959 امتیاز
4یاسر42003 امتیاز
5مرتضی عابدینی38974 امتیاز
6کوثر علیزاده38265 امتیاز
7هاجر کلانتری شاهیجان35340 امتیاز
8عماد اخلاقی32182 امتیاز
9معصومه لاجوردی27638 امتیاز
10مرتضی نیک زاد26311 امتیاز

30 روز گذشته

1غلام‌رضا علیزاده12529 امتیاز
2محسن فیروزه7707 امتیاز
3یاسر5996 امتیاز
4mosavi5847 امتیاز
5آرش ظهراب نیا5273 امتیاز
6کوثر علیزاده5133 امتیاز
7زینب آذرکردار5000 امتیاز
8مرتضی عابدینی4183 امتیاز
9یدالله بنی اسدی4124 امتیاز
10حسن شقاقی3490 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1خانم فرشتیان41155 امتیاز
2کوثر علیزاده37810 امتیاز
3هاجر کلانتری شاهیجان34345 امتیاز
4مرتضی عابدینی27525 امتیاز
5معصومه لاجوردی20460 امتیاز
6مهدیه خواجه احمدی17390 امتیاز
7غزال حقی15775 امتیاز
8mosavi11715 امتیاز
9فاطمه امیدی11430 امتیاز
10آسیه صفرزاده11205 امتیاز

30 روز گذشته

1کوثر علیزاده5075 امتیاز
2mosavi4820 امتیاز
3آرش ظهراب نیا2705 امتیاز
4امیرحسین صباغی2515 امتیاز
5مرتضی عابدینی2240 امتیاز
6غزال حقی2100 امتیاز
7مهدیه خواجه احمدی1525 امتیاز
8انسیه علی محمدی1140 امتیاز
9فهیمه صمدی505 امتیاز
10غلام‌رضا علیزاده500 امتیاز