گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 10000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 20000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1کد کاربری 53447974194305 امتیاز
2عبدالرضازارع134390 امتیاز
3مجتبی افضلی131402 امتیاز
4کد کاربری 1150512131092 امتیاز
5رضا محمدزاده123781 امتیاز
6شقاقی116240 امتیاز
7امید میر89883 امتیاز
8مرتضی عابدینی84293 امتیاز
9علیرضا یزدانی74248 امتیاز
10آریانا عظیمی66577 امتیاز

30 روز گذشته

1امید کلانتری13630 امتیاز
2علیرضا رضوی13620 امتیاز
3صادق سلمانیان7149 امتیاز
4رشید باغ‌شیرین4877 امتیاز
5محمد عزیزی4197 امتیاز
6سیامک میرزاده3200 امتیاز
7علی باقری شادمان3019 امتیاز
8بهزاد2755 امتیاز
9رضاشکری رفسنجانی2565 امتیاز
10فروغ میرزانیا2505 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1مرتضی عابدینی67045 امتیاز
2آریانا عظیمی66055 امتیاز
3مهدیه خواجه احمدی57265 امتیاز
4silas53020 امتیاز
5کوثر علیزاده46200 امتیاز
6خانم فرشتیان44320 امتیاز
7riku & towa41655 امتیاز
8عرفان محمدی38050 امتیاز
9هاجر کلانتری شاهیجان34335 امتیاز
10mahboobe moslemi32930 امتیاز

30 روز گذشته

1حسن بهشتی پور1030 امتیاز
2محمد تقی معینی155 امتیاز
3حسین سلطانی10 امتیاز
4داود جمور5 امتیاز