گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 5000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 10000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1عبدالرضازارع90878 امتیاز
2رضا محمدزاده81093 امتیاز
3علیرضا یزدانی64261 امتیاز
4مهدیه خواجه احمدی57144 امتیاز
5یاسر54781 امتیاز
6حمید تقی آبادی54386 امتیاز
7آسیه صفرزاده47234 امتیاز
8کوثر علیزاده46967 امتیاز
9خانم فرشتیان46207 امتیاز
10مرتضی عابدینی45266 امتیاز

30 روز گذشته

1علیرضا یزدانی41204 امتیاز
2حکیمه جوانبخت34916 امتیاز
3عبدالرضازارع30790 امتیاز
4مهدی ایران نژاد16051 امتیاز
5شرکت زمزم ایران11822 امتیاز
6آرشاویز صفایی9636 امتیاز
7مهرشاد مداح علی8681 امتیاز
8محمد مهدوی8476 امتیاز
9shadab_shadan7903 امتیاز
10کارگزاری ستاره جنوب7175 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1مهدیه خواجه احمدی53060 امتیاز
2کوثر علیزاده46210 امتیاز
3خانم فرشتیان44375 امتیاز
4عرفان محمدی37450 امتیاز
5هاجر کلانتری شاهیجان34330 امتیاز
6مرتضی عابدینی31530 امتیاز
7mosavi24545 امتیاز
8معصومه لاجوردی21745 امتیاز
9غزال حقی20395 امتیاز
10فاطمه امیدی14880 امتیاز

30 روز گذشته

1مهرشاد مداح علی8650 امتیاز
2مهدیه خواجه احمدی4790 امتیاز
3مرتضی عابدینی3550 امتیاز
4عرفان محمدی2460 امتیاز
5shadab_shadan2115 امتیاز
6فاطمه امانلو1590 امتیاز
7عبدالرضازارع1150 امتیاز
8حکیمه جوانبخت430 امتیاز
9فاطمه امیدی350 امتیاز
10فاطیما210 امتیاز