گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 5000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 10000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1عبدالرضازارع134077 امتیاز
2مرتضی عابدینی83001 امتیاز
3رضا محمدزاده82938 امتیاز
4علیرضا یزدانی74216 امتیاز
5مهدیه خواجه احمدی59225 امتیاز
6یاسر56828 امتیاز
7حمید تقی آبادی54570 امتیاز
8حکیمه جوانبخت53799 امتیاز
9آسیه صفرزاده47236 امتیاز
10کوثر علیزاده47015 امتیاز

30 روز گذشته

1عبدالرضازارع42759 امتیاز
2حکیمه جوانبخت13798 امتیاز
3امید میر11186 امتیاز
4علیرضا یزدانی7248 امتیاز
5مرتضی عابدینی6497 امتیاز
6اکرم صالحپور5936 امتیاز
7shadab_shadan4714 امتیاز
8سمانه محمودی4315 امتیاز
9مهرشاد مداح علی4022 امتیاز
10dena esfandyari shahvar3742 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1مرتضی عابدینی66295 امتیاز
2مهدیه خواجه احمدی55110 امتیاز
3کوثر علیزاده46200 امتیاز
4خانم فرشتیان44370 امتیاز
5عرفان محمدی37450 امتیاز
6هاجر کلانتری شاهیجان34330 امتیاز
7shadab_shadan32980 امتیاز
8mosavi29810 امتیاز
9مهرشاد مداح علی24410 امتیاز
10معصومه لاجوردی21735 امتیاز

30 روز گذشته

1مرتضی عابدینی5415 امتیاز
2shadab_shadan4700 امتیاز
3مهرشاد مداح علی3340 امتیاز
4مهدیه خواجه احمدی1850 امتیاز
5گنجوی305 امتیاز
6محسن یزدانی موحد210 امتیاز
7غزال حقی150 امتیاز
8آیت طغرایی110 امتیاز
9محمد کاظمی حسن ابادی60 امتیاز
10زهرا ملک نژاد60 امتیاز