گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
پسندیده شدن محتوا یا تصویر ارسالی | توسط کاربران تأیید شدهکسب 1 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 3000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 4000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 10000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 50هزارتومانکسر 20000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1علیرضا رضوی182666 امتیاز
2عبدالرضازارع134425 امتیاز
3رضا محمدزاده132518 امتیاز
4امید کلانتری119447 امتیاز
5شقاقی116432 امتیاز
6امید میر110979 امتیاز
7حسینا87758 امتیاز
8مرتضی عابدینی85600 امتیاز
9آریانا عظیمی83680 امتیاز
10علیرضا یزدانی74300 امتیاز

30 روز گذشته

1مهدی شمس3837 امتیاز
2فهیمی3242 امتیاز
3میرعباس نجفی غازانی2952 امتیاز
4حسن بهشتی پور2745 امتیاز
5شفیع سلیمی2636 امتیاز
6امیرعلی علیئی2588 امتیاز
7علی دهقان منگابادی2465 امتیاز
8پویان2281 امتیاز
9محسن صدیقی2089 امتیاز
10شبنم ربیب2052 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1آریانا عظیمی83095 امتیاز
2مرتضی عابدینی67325 امتیاز
3مهدیه خواجه احمدی58950 امتیاز
4silas53020 امتیاز
5کوثر علیزاده46440 امتیاز
6خانم فرشتیان44320 امتیاز
7riku & towa41655 امتیاز
8عرفان محمدی38050 امتیاز
9حسن بهشتی پور37595 امتیاز
10هاجر کلانتری شاهیجان34505 امتیاز

30 روز گذشته

1حسن بهشتی پور2255 امتیاز
2میرعباس نجفی غازانی2145 امتیاز
3عبدالرسول شفیعی910 امتیاز
4اکرم شرفی315 امتیاز
5محمود خلیلی280 امتیاز
6مهدیه خواجه احمدی220 امتیاز
7عسل پویش170 امتیاز
8ساجده105 امتیاز
9محمود اژدری100 امتیاز
10مهدی تمیزی90 امتیاز