گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

مسابقۀ کتابخوانی فصل زمستان

شرط شرکت در مسابقۀ فصل چیه؟

خرید یا ارسال محتوا یا تصویر برای حداقل یکی از کتاب‌های مسابقه در طول این فصل

جوایز مسابقه چیه؟

کد تخفیف | 100 درصدی برای نفر اول تا سقف تخفیف 10میلیون ریال
کد تخفیف | 100 درصدی برای نفر دوم تا سقف تخفیف 5میلیون ریال
کد تخفیف | 100 درصدی برای نفر سوم تا سقف تخفیف 3میلیون ریال
کد تخفیف | 50 درصدی برای نفرات چهارم تا دهم تا سقف تخفیف 2میلیون ریال
کد تخفیف | 30 درصدی برای نفرات یازدهم تا بیستم تا سقف تخفیف 1میلیون ریال
کد تخفیف | 20 درصدی برای نفرات بیست و یکم تا چهلم تا سقف تخفیف 1میلیون ریال
کد تخفیف | 100 درصدی به قید قرعه (با اولویت امتیاز) برای بیست نفر تا سقف تخفیف 200هزار ریال

من کجای مسابقه‌ام؟

شما هنوز شرکت نکردی!

چطور رتبه‌ام رو بهتر کنم؟

از روش‌هایی که در بخش کسب امتیاز اومده تا جایی که میتونی برای این فصل امتیاز جمع کن!

رده‌بندی مسابقه

1کوثر علیزاده29212 امتیاز
2معصومه لاجوردی16416 امتیاز
3مهدیه خواجه احمدی15847 امتیاز
4فهیمه صمدی6684 امتیاز
5زهرا منظمی مطلق6144 امتیاز
6آرش وطنی5622 امتیاز
7غزال حقی4435 امتیاز
8غلام‌رضا علیزاده4054 امتیاز
9علی دهقانی3514 امتیاز
10مهدی3063 امتیاز
11سید مهدی رونقی2504 امتیاز
12مرتضی عابدینی2232 امتیاز
13زمانی2107 امتیاز
14ح ملایی1937 امتیاز
15علی رضا بازرگانی1881 امتیاز
16افسانه صحت1875 امتیاز
17آیت طغرایی1845 امتیاز
18مهرداد سلیمانی1724 امتیاز
19سحربیات1702 امتیاز
20حامد قربانی1579 امتیاز

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز
خرید هر کتاب از کتاب‌های مسابقۀ فصل کسب 800 امتیاز
ارسال محتوا برای کتاب‌های مسابقۀ فصل | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 50 امتیاز
ارسال تصویر برای کتاب‌های مسابقۀ فصل | حداکثر 5 بار برای هر کتابکسب 50 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 10هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 20هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف تخفیف 40هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 5000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تا سقف تخفیف 200هزارتومانکسر 10000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1حمید تقی آبادی49870 امتیاز
2آسیه صفرزاده46986 امتیاز
3خانم فرشتیان42955 امتیاز
4هاجر کلانتری شاهیجان35327 امتیاز
5مرتضی عابدینی34738 امتیاز
6یاسر34482 امتیاز
7کوثر علیزاده32052 امتیاز
8عماد اخلاقی31018 امتیاز
9معصومه لاجوردی27509 امتیاز
10مرتضی نیک زاد25679 امتیاز

30 روز گذشته

1یاسر14733 امتیاز
2کوثر علیزاده14255 امتیاز
3معصومه لاجوردی11233 امتیاز
4مهدیه خواجه احمدی9614 امتیاز
5آرش وطنی5621 امتیاز
6طالب فرشچی5432 امتیاز
7زهرا منظمی مطلق5123 امتیاز
8غلام‌رضا علیزاده4039 امتیاز
9محمدرضا وزیری3518 امتیاز
10مهدی3004 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1خانم فرشتیان41155 امتیاز
2هاجر کلانتری شاهیجان34350 امتیاز
3کوثر علیزاده31655 امتیاز
4مرتضی عابدینی25235 امتیاز
5معصومه لاجوردی20340 امتیاز
6مهدیه خواجه احمدی15195 امتیاز
7غزال حقی13675 امتیاز
8فاطمه امیدی11430 امتیاز
9آسیه صفرزاده11205 امتیاز
10علی مولایی10420 امتیاز

30 روز گذشته

1کوثر علیزاده14255 امتیاز
2مهدیه خواجه احمدی8720 امتیاز
3زهرا منظمی مطلق4955 امتیاز
4معصومه لاجوردی4495 امتیاز
5فهیمه صمدی2640 امتیاز
6مرتضی عابدینی840 امتیاز
7فاطمه زهرا مرادی700 امتیاز
8علی دهقانی535 امتیاز
9mosavi480 امتیاز
10میلاد محمدی345 امتیاز