گیسوم کلابگیسوم کلابگیسوم کلاب
گیسوم کلاب

مسابقۀ کتابخوانی فصل پاییز

شرط شرکت در مسابقۀ فصل چیه؟

خرید یا ارسال محتوا یا تصویر برای حداقل یکی از کتاب‌های مسابقه در طول این فصل

جوایز مسابقه چیه؟

کد تخفیف | 100 درصد برای نفر اول مسابقۀ فصل تا سقف 1میلیون تومان
کد تخفیف | 50 درصد برای نفر دوم مسابقۀ فصل تا سقف 500هزارتومان
کد تخفیف | 30 درصد برای نفر سوم مسابقۀ فصل تا سقف 300هزارتومان
کد تخفیف | 20 درصد برای 20 نفر از مسابقۀ فصل بصورت قرعه‌کشی تا سقف 200هزارتومان

من کجای مسابقه‌ام؟

شما هنوز شرکت نکردی!

چطور رتبه‌ام رو بهتر کنم؟

از روش‌هایی که در بخش کسب امتیاز اومده تا جایی که میتونی برای این فصل امتیاز جمع کن!

رده‌بندی مسابقه

1هاجر کلانتری7778 امتیاز
2غلام‌رضا علیزاده6537 امتیاز
3هاشم دهقانیان حقیقی4474 امتیاز
4زینه خلیلی4342 امتیاز
5آرمینا حمزه پور2623 امتیاز
6مرتضی عابدینی2430 امتیاز
7غزال حقی1990 امتیاز
8mars1724 امتیاز
9علی مولایی1661 امتیاز
10سجاد راه چمنی1574 امتیاز
11فاطمه بیطرفان1309 امتیاز
12علی فروغی1154 امتیاز
13اکبر زمانی1054 امتیاز
14کاظم سبحانی897 امتیاز
15محمد قاسمی821 امتیاز
16محمدرضا جهانگیر681 امتیاز
17زهرا منصوری680 امتیاز
18براتعلی نامدار662 امتیاز
19میثم رضائی660 امتیاز
20امیر معدن کن657 امتیاز

کسب و خرج امتیازات

چطور کسب امتیاز کنم؟

عضویت در سایت کسب 10 امتیاز
بازدید روزانه از سایت کسب 1 امتیاز
خرید کالا کسب 40 امتیاز
خالص تراکنش خرید | به ازای هر 10 هزار تومانکسب 1 امتیاز
فروش کالا کسب 20 امتیاز
ارسال محتوا | حداکثر 10 بار برای هر کتابکسب 10 امتیاز
ارسال تصویر | حداکثر 10 بار برای هر کتابکسب 5 امتیاز
تکمیل مشخصات فردی | شامل ایمیل و موبایل تایید شده، نام، کدملی، جنسیت، تاریخ تولد، شهر و آدرسکسب 100 امتیاز
افزودن جزئیات پروفایل | به ازای هر قسمتکسب 20 امتیاز
فعالسازی کتابخونه | افزودن حداقل 10 کتاب به کتابخونهکسب 50 امتیاز
معرفی کاربر | با حداقل یک خریدکسب 100 امتیاز
ثبت معرف کسب 100 امتیاز
خرید کتاب‌های مسابقۀ فصل کسب 500 امتیاز
ارسال محتوا برای کتاب‌های مسابقۀ فصل | حداکثر 10 بار برای هر کتابکسب 50 امتیاز
ارسال تصویر برای کتاب‌های مسابقۀ فصل | حداکثر 10 بار برای هر کتابکسب 50 امتیاز

چطور از امتیاز استفاده کنم؟

کد تخفیف | 5 درصد تا سقف 5هزارتومانکسر 500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف 10هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف 5هزارتومانکسر 1000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف 10هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف 20هزارتومانکسر 1500 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تا سقف 20هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 5 درصد تا سقف 40هزارتومانکسر 2000 امتیاز
کد تخفیف | 10 درصد تخفیف تا سقف 200هزارتومانکسر 5000 امتیاز
کد تخفیف | 15 درصد تخفیف تا سقف 200هزارتومانکسر 10000 امتیاز
*** امکان تغییر شیوه‌نامۀ فوق در آینده وجود دارد.

رده‌بندی کلی کاربران

از ابتدا تا حالا

1حمید تقی آبادی49689 امتیاز
2آسیه صفرزاده45688 امتیاز
3مرتضی نیک زاد25117 امتیاز
4عماد اخلاقی20915 امتیاز
5مصطفی محمدعلیزاده20583 امتیاز
6علیرضا16178 امتیاز
7عارف خورسند15291 امتیاز
8جواد نواحی15144 امتیاز
9مهدی وحدتی14297 امتیاز
10عبدالعزیز میرخزیمه13693 امتیاز

30 روز گذشته

1هاجر کلانتری7727 امتیاز
2غلام‌رضا علیزاده6130 امتیاز
3زینه خلیلی4342 امتیاز
4هاشم دهقانیان حقیقی4283 امتیاز
5سمیه محمدی4049 امتیاز
6حمید تقی آبادی3724 امتیاز
7سجاد کریم پور2966 امتیاز
8آرمینا حمزه پور2446 امتیاز
9مرتضی عابدینی2430 امتیاز
10خشایار کاویان پور2269 امتیاز

رده‌بندی کاربران بر اساس ارسال محتوا و تصویر

از ابتدا تا حالا

1فاطمه امیدی11430 امتیاز
2آسیه صفرزاده11205 امتیاز
3علی مولایی10420 امتیاز
4هاجر کلانتری7755 امتیاز
5غلام‌رضا علیزاده5325 امتیاز
6زینه خلیلی4065 امتیاز
7هاشم دهقانیان حقیقی3720 امتیاز
8مرتضی چشمه نور2450 امتیاز
9غزال حقی1795 امتیاز
10آرمینا حمزه پور1740 امتیاز

30 روز گذشته

1هاجر کلانتری7410 امتیاز
2غلام‌رضا علیزاده4445 امتیاز
3زینه خلیلی4065 امتیاز
4هاشم دهقانیان حقیقی2700 امتیاز
5غزال حقی1795 امتیاز
6آرمینا حمزه پور1735 امتیاز
7علی مولایی1650 امتیاز
8مرتضی عابدینی475 امتیاز
9رضائی400 امتیاز
10اکرم _ب370 امتیاز