معرفی کوتاه

رضا محمدزاده

عاشق کتابم. اگر به خودم بود 24 ساعت می خواندم!؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 124027
سن گیسومی: 5 سال و 11 ماه
آخرین فعالیت: 3 روز و 10 ساعت قبل
بیوگرافی

اگر وقت آزاد پیدا کنم سعی می کنم کتاب بخوانم. (متاهل)