معرفی کوتاه

رضا محمدزاده

عاشق کتابم. اگر به خودم بود 24 ساعت می خواندم!؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 132459
سن گیسومی: 6 سال و 11 ماه
آخرین فعالیت: 2 ماه و 5 روز قبل
بیوگرافی

اگر وقت آزاد پیدا کنم سعی می کنم کتاب بخوانم. (متاهل)