معرفی کوتاه

رضا محمدزاده

عاشق کتابم. اگر به خودم بود 24 ساعت می خواندم!؛ ساکن در تهران

امتیاز: 132279
سن گیسومی: 6 سال و 7 ماه
آخرین فعالیت: 3 ماه و 1 روز قبل
بیوگرافی

اگر وقت آزاد پیدا کنم سعی می کنم کتاب بخوانم. (متاهل)