معرفی کوتاه

حمیدرضا هدایت عبدی

متولد 1348 تهران کارشناسی مدیریت. ویراستار؛ ساکن در تهران

4073 امتیاز
بیوگرافی

متولد 1348 در تهران

سوابق کاری
 • پژوهش دفاع مقدس
  ویراستار
 • پژوهش دفاع مقدس
  ویراستار
تحصیلات
 • دانشگاه افسری امام علی
  کارشناسی - مدیریت
آثار و دستاوردها
 • تلخیص تقویم تاریخ دفاع مقدس
 • کتب 103 جلدی تقویم تاریخ دفاع مقدس