معرفی کوتاه

امیر حسین کیوانی راد

ما را به چشم سَر مَبین، ما را به چشم سِر ببین؛ ساکن در مشهد

8346 امتیاز
بیوگرافی

ماندنیها در خاطرات مثل کتاب میمانند.

سوابق کاری
 • کارگاهها و دفاتر
  کارآموز فنی
  1381/11 - 1400/2
  کارهای مربوط به فنون چوب ،طراحی ساختمان و نقشه خوانی.-ترجمه کتاب ومقاله .
تحصیلات
 • دانشگاه آزادمشهد
  کارشناسی ارشد - معماری
  1378/5 - 1386/9