درباره ما:

شبکۀ جامع کتاب گیسوم در جهت افزایش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، سایتی را طراحی کرده که شما در این سایت می توانید براساس نیازهایی که دارید، کتاب هایتان را پیدا کرده و سفارش دهید تا گیسوم بعنوان کتاب یاب آن را برای شما پیدا کند
ویژگی های ممتازی که فقط در این سایت می تونید پیدا کنید:
1. شما به راحتی فقط در 2 دقیقه کتب مورد علاقه خودتون رو پیدا می کنید.
2. کتاب هایی را پیدا می کنید که واقعا به آن ها نیاز دارید.
3. دنیای تازه کتابخوانی و لذت کتاب خواندن را در اینجا می چشید!

مدیر مسئول: محمدرضا تفقدی کریم زاده