معرفی کوتاه

مرتضی عابدینی

دبیلم مشغول کار متاهل کنجکاو در همه جیز. علاقمند به کنابهای مختلف؛ ساکن در تهران

84293 امتیاز
بیوگرافی

در کیلان دماوند شهر داری کیلان مشغول به کارم شهر من یک بهشت زیبا و گمشده در دل کوه و طبیعت. خواندن کتاب که برام مثل گنج و کتابخانه ها مثل گنجینه. موقعی وارد کتابخانه می شوم یک حس . حال روحانی و معنویی پیدا می کنم. انرژی و قدرت و خوشحالی .

سوابق کاری
  • شهرداری کیلان
    پخش تکثر و کپی
    1384/3 - 1398/2
تحصیلات
  • رودهن
    پیش‌دانشگاهی - علوم انسانی
    1390/8 - 1399/8