معرفی کوتاه

شقاقی

؛ ساکن در تهران

امتیاز: 116432
سن گیسومی: 6 سال و 1 ماه
آخرین فعالیت: 2 ماه و 22 روز قبل
بیوگرافی

برای دیدگاه نوین و احاطه‌ی هر چه بیشتر نیاز به کتاب یک نیازی معنوی و واقعی است