معرفی کوتاه

شقاقی

؛ ساکن در تهران

امتیاز: 116427
سن گیسومی: 5 سال و 9 ماه
آخرین فعالیت: 14 روز و 14 ساعت قبل
بیوگرافی

برای دیدگاه نوین و احاطه‌ی هر چه بیشتر نیاز به کتاب یک نیازی معنوی و واقعی است