معرفی کوتاه

شقاقی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تبریز

116168 امتیاز
بیوگرافی

برای دیدگاه نوین و احاطه‌ی هر چه بیشتر نیاز به کتاب یک نیازی معنوی و واقعی است