معرفی کوتاه

شقاقی

؛ ساکن در تهران

امتیاز: 116412
سن گیسومی: 5 سال و 4 ماه
آخرین فعالیت: 12 روز و 13 ساعت قبل
بیوگرافی

برای دیدگاه نوین و احاطه‌ی هر چه بیشتر نیاز به کتاب یک نیازی معنوی و واقعی است