معرفی کوتاه

شقاقی

؛ ساکن در تهران

امتیاز: 116242
سن گیسومی: 4 سال و 8 ماه
آخرین فعالیت: 1 ماه و 7 روز قبل
بیوگرافی

برای دیدگاه نوین و احاطه‌ی هر چه بیشتر نیاز به کتاب یک نیازی معنوی و واقعی است