معرفی کوتاه

حسن شقاقی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تبریز

7983 امتیاز
بیوگرافی

برای دیدگاه نوین و احاطه‌ی هر چه بیشتر نیاز به کتاب یک نیازی معنوی و واقعی است