معرفی کوتاه

شقاقی

؛ ساکن در تهران

امتیاز: 116405
سن گیسومی: 5 سال
آخرین فعالیت: 10 ساعت و 34 دقیقه قبل
بیوگرافی

برای دیدگاه نوین و احاطه‌ی هر چه بیشتر نیاز به کتاب یک نیازی معنوی و واقعی است