معرفی کوتاه

شهرام بشیری

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تهران

امتیاز: 37880
سن گیسومی: 5 سال و 6 ماه
آخرین فعالیت: 13 دقیقه قبل