معرفی کوتاه

امین اسداله زاده

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در قم

1928 امتیاز
بیوگرافی

فلسفه خوانی با دغدغه های اجتماعی

سوابق کاری
  • موسسه ی نفحات
    مدیر گروه علوم اجتماعی
تحصیلات
  • دانشگاه باقرالعلوم
    کارشناسی ارشد - جامعه شناسی / فلسفه / عرفان