• به رغم تعریف هایی که از آنتونی کنی می کردند که خیلی ساده نویس و خوش بیان است و متأسفانه بر خلاف نکاتی که آقای خرمشاهی در پشت جلد کتاب نوشتند، به نظرم جلد دومش که اصلا خوب نبود، خیلی جاها غیر قابل فهم است به خاطر ترجمه ی ناصواب، خلاصه توصیه می کنم اگر می خواهید تاریخ فلسفه ی قرون وسطی بخونید اولا سراغ این کتاب نیایید. 
    البته بخش اولش که تاریخ رو سریع میگه به نظرم بدک نبود، ولی من حیث المجموع چنگی به دل نمی زد.