کتاب‌های قفسۀ که
گاندی: سرگذشت مهاتما گاندی (داستان تجربه‌های من با راستی)
ناشر: نشر ثالث
نویسنده: موهنداس‌کارمچاند گاندی
قبلاً خوندم
n,sjhkl
راه دشوار آزادی: خاطرات نلسون ماندلا
ناشر: اطلاعات
نویسنده: نلسون ماندلا
قبلاً خوندم
n,sjhkl
آن فرانک، خاطرات یک دختر جوان
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
نویسنده: آن فرانک
قبلاً خوندم
n,sjhkl
آب برای فیل‌ها
ناشر: در دانش بهمن
نویسنده: سارا گروئن
قبلاً خوندم
n,sjhkl
خون خورده یا سرخ سیاه
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: مهدی یزدانی‌خرم
قبلاً خوندم
n,sjhkl
مردی در تبعید ابدی: بر اساس داستان زندگی ملاصدرای شیرازی صدرالمتالهین
ناشر: روزبهان
نویسنده: نادر ابراهیمی
قبلاً خوندم
n,sjhkl
باب اسرار
ناشر: ققنوس
نویسنده: احمد امید
قبلاً خوندم
n,sjhkl
من او را دوست داشتم
ناشر: شرکت نشر قطره
نویسنده: آنا گاوالدا
قبلاً خوندم
n,sjhkl
فهرست مهمانان: رمان
ناشر: نون
نویسنده: لوسی فولی
قبلاً خوندم
n,sjhkl
نیروی طبیعت: رمان
ناشر: نون
نویسنده: جین هارپر
قبلاً خوندم
n,sjhkl
یابنده نگهبان
ناشر: هنر پارینه
نویسنده: استیون کینگ
قبلاً خوندم
n,sjhkl
آوای وحش
ناشر: پیام عدالت
نویسنده: جک لندن
قبلاً خوندم
n,sjhkl
مادام کاملیا
ناشر: جامی
نویسنده: آلکساندر دوما
قبلاً خوندم
n,sjhkl
بدجنسا (جلد 1)
ناشر: میلکان
نویسنده: آرون بلینی
قبلاً خوندم
n,sjhkl
خیابانی به رنگ ماه
ناشر: پرتقال
نویسنده: کارن فاکسلی
قبلاً خوندم
n,sjhkl
آخرین نقاشی سارا دفس
ناشر: کتاب کوله‌پشتی
نویسنده: دومنیک اسمیت
قبلاً خوندم
n,sjhkl
پروژه‌ی رزی
ناشر: نشر مرکز
نویسنده: گرام‌سی. سیمسیون
قبلاً خوندم
n,sjhkl
قاطعیت
ناشر: نظری
نویسنده: ماکس ایگرت
قبلاً خوندم
n,sjhkl
آزادی ایراک
ناشر: افق
نویسنده: جان فلنگن
قبلاً خوندم
n,sjhkl
خانه درختی 13 طبقه
ناشر: هوپا(وابسته به شرکت هدایت و پرورش اندیشه)
نویسنده: اندی گریفیتس
قبلاً خوندم
n,sjhkl