معرفی کوتاه

گنجوی

تصور من از بهشت جایی است مثل یک کتابخانه ...؛ ساکن در ساری

2957 امتیاز
بیوگرافی

کتاب، هنر، سفر

تحصیلات
  • ساری
    کارشناسی ارشد - IT
    1395/6 - 1397/4