معرفی کوتاه

انسیه علی محمدی

داشنجوی فرهنگیان- مبتلا به مطالعه از همه نوع؛ ساکن در قزوین

2460 امتیاز
بیوگرافی

از بچگی به هر گونه رسانه علاقمند بودم. از فیلم و انیمیشن بگیر تا مهم ترین رسانه، کتاب. از همه مهم تر داستان، اما به طور کلی هرچیزی که ارزش خواندن دارد و هرچیزی که ارزش زمان دارد. امضا یک خوره کتاب!!!!!!!!!

تحصیلات
  • فرهنگیان بنت الهدی صدر رشت
    کارشناسی - آموزش مشاوره و راهنمایی
    1399/10 - مشغول به‌تحصیل