معرفی کوتاه

mahboobe moslemi

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در گیسوم

38848 امتیاز
بیوگرافی

گمشده ی امروز انسان عشق است..
اگر عشق باشد نه جنگی هست ، نه ستمی هست و نه فریبی..