معرفی کوتاه

mahboobe moslemi

؛ ساکن در گیسوم

امتیاز: 38848
سن گیسومی: 2 سال و 1 ماه
آخرین فعالیت: 5 ماه و 3 روز قبل
بیوگرافی

گمشده ی امروز انسان عشق است..
اگر عشق باشد نه جنگی هست ، نه ستمی هست و نه فریبی..