معرفی کوتاه

shadab_shadan

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در گیسوم

38840 امتیاز
بیوگرافی

ماه گاهی تا لب ایوان من آمد ولی
سرنوشت پنجره دیدار پشت نرده هاست....