معرفی کوتاه

mahboobe moslemi

؛ ساکن در گیسوم

امتیاز: 38908
سن گیسومی: 3 سال و 4 ماه
آخرین فعالیت: 1 سال و 2 ماه قبل
بیوگرافی

گمشده ی امروز انسان عشق است..
اگر عشق باشد نه جنگی هست ، نه ستمی هست و نه فریبی..