کتاب‌های قفسۀ که
میراث معماری مدرن ایران
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده: اسکندر مختاری
می‌خوام در آینده بخونم
معماری
تبریز: جغرافیا، تاریخ
ناشر: کتاب مرجع (وابسته به موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع)
نویسنده: مصطفی مومنی
می‌خوام در آینده بخونم
تاریخ _جغرافیا
تاریخ خط میخی
ناشر: ققنوس
نویسنده: کریستوفر واکر
می‌خوام در آینده بخونم
باستان شناسی
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بناهای تاریخی (ویژه مرمت بناهای تاریخی)
ناشر: دانشگاه پیام نور
نویسنده: مرضیه همایونفر
می‌خوام در آینده بخونم
آسیب شناسی بنا
باززنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: محمدمنصور فلامکی
قبلاً خوندم
مرمت بنا
اتلو: داستان غم‌انگیز اتلو مغربی در وندیک
ناشر: نگاه
نویسنده: ویلیام شکسپیر
قبلاً خوندم
سرگذشت نامه
دنیای سوفی: داستانی درباره تاریخ فلسفه
ناشر: نیلوفر
نویسنده: یوستین گوردر
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفه
جنگ و صلح (جلد 4)
ناشر: نیلوفر
نویسنده: لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان تاریخی
جنگ و صلح (جلد 3)
ناشر: نیلوفر
نویسنده: لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان تاریخی
جنگ و صلح (جلد سوم و چهارم) (جلد 2)
ناشر: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
نویسنده: لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان تاریخی
جنگ و صلح (جلد اول و دوم) (جلد 1)
ناشر: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
نویسنده: لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان تاریخی
آناکارنینا (جلد 2)
ناشر: گلشایی
نویسنده: لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی
می‌خوام در آینده بخونم
واقع گرا
آناکارنینا (جلد 1)
ناشر: گلشایی
نویسنده: لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی
می‌خوام در آینده بخونم
واقع گرا
کلیدر (جلد 4)
ناشر: فرهنگ معاصر
نویسنده: محمود دولت‌آبادی
قبلاً خوندم
واقعی گرایی
کلیدر (جلد 3)
ناشر: فرهنگ معاصر
نویسنده: محمود دولت‌آبادی
قبلاً خوندم
واقعی گرایی
کلیدر (جلد 2)
ناشر: فرهنگ معاصر
نویسنده: محمود دولت‌آبادی
قبلاً خوندم
واقعی گرایی
پانته‌آ (جلد 2)
ناشر: دبیر
نویسنده: جمشید صداقت‌نژاد
قبلاً خوندم
تاریخی
پانته‌آ (جلد 1)
ناشر: سمیر
نویسنده: جمشید صداقت‌نژاد
قبلاً خوندم
تاریخی
سیاه‌دل
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: کورنلیاکارولینه فونکه
قبلاً خوندم
ماجراجویی
مرگ سیاه‌دل
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: کورنلیاکارولینه فونکه
قبلاً خوندم
ماجراجویی