معرفی کوتاه

غزال حقی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تبریز

1990 امتیاز
بیوگرافی

هرچه بیشتر کتاب بخوانیم، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهیم شد.