معرفی کوتاه

غزال حقی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تبریز

21457 امتیاز
بیوگرافی

هرچه بیشتر کتاب بخوانیم، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهیم شد.

تحصیلات
  • مرمت و حفاظت ابنیه تاریخی
    کارشناسی - معماری