معرفی کوتاه

mosavi

هرچه کویت دور تر دلتنگ تر مشتاق تر 21 ساله هستم عاشق شعر و کتاب؛ ساکن در بوشهر

31316 امتیاز
بیوگرافی

صبح روشن را صفای سایه ی مهتاب نیست

سوابق کاری
 • خانه
  بانوی خانه
  1390/3 - مشغول بکار
  حکایت زندگی
  یخ فروشی در انتهای کوچه زندگی میکرد
  تنها نشسته بود
  پرسیدم همه را فروختی ..؟!
  گفت نخریدن تمام شد...
تحصیلات
 • شهرستان دیر
  دیپلم - انسانی
  1391/12 - مشغول به‌تحصیل
 • شهرستان دیر
  دیپلم - انسانی
  1391/12 - مشغول به‌تحصیل
آثار و دستاوردها
 • مقاله علمی
  1397/8