معرفی کوتاه

محمد میانجی

ایستاده بر شانه های دیو؛ ساکن در تهران

امتیاز: 6708
سن گیسومی: 4 سال و 3 ماه
آخرین فعالیت: 1 روز و 13 ساعت قبل
بیوگرافی