معرفی کوتاه

محمد میانجی

ایستاده بر شانه های دیو؛ ساکن در تهران

امتیاز: 6802
سن گیسومی: 4 سال و 5 ماه
آخرین فعالیت: 15 روز و 11 ساعت قبل
بیوگرافی