کتاب‌های قفسۀ که
سیاست در آمریکا قدم اول
ناشر: پردیس دانش
نویسنده: پاتریک بروگن
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
شکسپیر: قدم اول
ناشر: شیرازه
نویسنده: نیک گروم
می‌خوام در آینده بخونم
زندگینامه
علم اقتصاد (قدم اول)
ناشر: پردیس دانش
نویسنده: دیوید اورل
می‌خوام در آینده بخونم
اقتصاد
روشنگری: قدم اول
ناشر: شیرازه
نویسنده: لوید اسپنسر
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
جامعه‌شناسی: قدم اول
ناشر: شیرازه
نویسنده: ریچارد آزبرن
می‌خوام در آینده بخونم
جامعه شناسی
دموکراسی: قدم اول
ناشر: شیرازه
نویسنده: رابرت‌ج. کاوالیر
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
مطالعات رسانه‌ای (قدم اول)
ناشر: شیرازه کتاب ما
نویسنده: ضیاءالدین سردار
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
زبان‌شناسی: قدم اول
ناشر: شیرازه
نویسنده: رابرت‌لارنس ترسک
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
فرهنگ‌شناسی: قدم اول
ناشر: شیرازه
نویسنده: ضیاءالدین سردار
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
ایدئالیسم
ناشر: ققنوس
نویسنده: پل گایر
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
پدر - مادری و تولیدمثل
ناشر: ققنوس
نویسنده: الیزابت بریک
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
باروخ اسپینوزا
ناشر: ققنوس
نویسنده: استیون‌ام. ندلر
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
تنوع دینی
ناشر: ققنوس
نویسنده: دیوید بیسینگر
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی و مذهبی
نسبی‌انگاری اخلاقی
ناشر: ققنوس
نویسنده: کریستوفردبلیو گووانز
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفی
عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین
ناشر: طرح نو
نویسنده: مایکل‌تاد پترسون
دارم می‌خونم
فلسفی
دوستی
ناشر: ققنوس
نویسنده: بنت هلم
دارم می‌خونم
فلسفی
فهم فلسفه: اندیشه در روزگار باستان و دوره یونانی‌مآبی
ناشر: روزنه
نویسنده: جون.ا پرایس
قبلاً خوندم
فلسفی
فهم فلسفه: اندیشه معاصر
ناشر: روزنه
نویسنده: جون.ا پرایس
قبلاً خوندم
فلسفی
فهم فلسفه: فلسفه در قرون وسطی و دوران تجدد
ناشر: روزنه
نویسنده: جون.ا پرایس
قبلاً خوندم
فلسفی
فیلسوفان بزرگ: سقراط، بودا، کنفوسیوس و عیسی
ناشر: نیلوفر
نویسنده: کارل یاسپرس
دارم می‌خونم
فلسفی