معرفی کوتاه

معصومه لاجوردی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در اصفهان

29018 امتیاز
بیوگرافی

مهندس صنایع- پژوهشگر

سوابق کاری
 • شرکت مهندسین مشاور وابسته به صنعت برق
  مدیر آموزش
  1376/8 - 1392/9
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد
  دکترا - رشته مهندسی صنایع
  1395/6 - مشغول به‌تحصیل
آثار و دستاوردها
 • کتاب پیمایشی در باب رفتارهای ضد تولید کارکنان در سازمان ها
  1397/7
  این کتاب در قالب یک تحقیق دانشگاهی می‌کوشد روابط بین اعتماد، رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای انحرافی و ضدتولید کارکنان در سازمان‌ها را موردبررسی قرار دهد. این کتاب بررسی می‌کند که آیا ابعاد نرم رفتار شهروندی سازمانی مانند: اعتماد و رفتارهای فرانقش همچون نزاکت ، جوانمردی، آداب اجتماعی و ... می‌تواند رفتارهای ضد تولید کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند. به همین منظور در این کتاب در آغاز هر یک از این مؤلفه‌ها بررسی شده و روابط آن‌ها تحلیل شده‌اند، سپس در ادامه در قالب یک تحقیق جامع تلاش شده است تا این روابط تحلیل کردند و درنهایت پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است که بر اساس آن می‌توان رهنمودهایی هرچند کوچک را برای کاهش رفتارهای ضد تولید در اختیار سازمان‌ها قرار داد.