کتاب‌های قفسۀ که
استراتژی چیست؟ مجموعه مقاله
ناشر: اندیشه‌های گوهربار(وابسته به م ف معراج اندیشه‌ و گوهربار)
می‌خوام در آینده بخونم
علمی
اطلس قرآن: اماکن، اقوام، اعلام
ناشر: روزگار
نویسنده: شوقی ابوخلیل
قبلاً خوندم
مذهبی
تئوریهای سازمان و مدیریت
ناشر: خواجه رشید
نویسنده: عباس صمدی
دارم می‌خونم
علمی
راهبردهای مطالعه
ناشر: آوای ویانا
نویسنده: مهناز احمدی
دارم می‌خونم
علمی
عمارت مرموز 1: راز ساعت بلک‌فورد
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: گرگوری فونارو
قبلاً خوندم
رمان
قصر شگفت‌انگیز: سه‌شنبه‌ها (جلد 1)
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: جسیکا دی جورج
قبلاً خوندم
رمان
قصر شگفت‌انگیز: شنبه‌ها (جلد 5)
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: جسیکا دی جورج
قبلاً خوندم
رمان
قصر شگفت‌انگیز: پنج‌شنبه‌ها (جلد 3)
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: جسیکا دی جورج
قبلاً خوندم
رمان
قصر شگفت‌انگیز: چهارشنبه‌ها (جلد 2)
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: جسیکا دی جورج
قبلاً خوندم
رمان
مدرسه جاسوسی: تعطیلات مرگبار (جلد 4)
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: استوارت گیبز
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
مدرسه جاسوسی: گروگان‌گیری (جلد 1)
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: استوارت گیبز
قبلاً خوندم
رمان
مدیریت زمان: چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید
ناشر: ققنوس
نویسنده: دیوید لوئیس
دارم می‌خونم
علمی
ملکه برفی
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: سارا ملانسکی
قبلاً خوندم
رمان
مولوی در میان ما: تفسیر موضوعی اندیشه مولوی
ناشر: فضیلت علم
نویسنده: قادر فاضلی
دارم می‌خونم
ادبی
هشت کلید
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)
نویسنده: سوزان لافلور
قبلاً خوندم
رمان