کتاب‌های قفسۀ که
بختیاری‌نامه: پژوهشی در تاریخ و فرهنگ قوم بختیاری (جلد 1)
ناشر: آنزان
نویسنده: غفار پوربختیار
قبلاً خوندم
تاریخی
برنامه‌ریزی محیطی برای توسعه زمین: دستورالعملی برای طراحی و برنامه‌ریزی محلی پایدار
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده: کاترین هیگینز
قبلاً خوندم
سرگرمی
تاریخ ایران: از شاهنشاهی هخامنشی تاکنون
ناشر: اختران، دات، کتاب آمه
نویسنده: جین‌رالف گارئویت
دارم می‌خونم
تاریخی
ثریا اسفندیار بختیاری در دربار پهلوی
ناشر: دهقانی، حسن
نویسنده: حسن دهقانی(شوینی بختیاری)
دارم می‌خونم
تاریخی
درفش کاویان: ضحاک، کاوه و فریدون
ناشر: کلهر
نویسنده: رسول مرادی
می‌خوام در آینده بخونم
تاریخی
زرتشت و مزدیسنان
ناشر: هیرمبا
نویسنده: کورش نیکنام
دارم می‌خونم
مذهبی
سخن بزرگان درباره تاریخ
ناشر: ندای تاریخ
نویسنده: مریم کاشف‌نیا
قبلاً خوندم
سرگرمی
سردار اسعد بختیاری و مشروطیت
ناشر: تاریخ‌نگاران
نویسنده: شمس‌الدین امرایی
قبلاً خوندم
تاریخی
سرگرمی
ناشر: باوان
نویسنده: معصومه غفاری
دارم می‌خونم
سرگرمی
عشایر لر: بختیاری و لرستان
ناشر: دایره سبز
نویسنده: سکندر امان‌الهی‌بهاروند
می‌خوام در آینده بخونم
تاریخی
مشروطیت ایران و بلشویک‌های ماوراء قفقاز
ناشر: نگارستان اندیشه
نویسنده: ک.س. آرتومینیان
قبلاً خوندم
تاریخی
من خودم نقاشی می‌کنم (3)
ناشر: آوای باران (وابسته به موسسه فرهنگی هنری آوای باران)
نویسنده: یاسر مهری
قبلاً خوندم
سرگرمی