معرفی کوتاه

افشین سهرابی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در اندیمشک

90 امتیاز
بیوگرافی

کارشناس حریق
کارشناس مدیریت بحران
کارشناس حمل نقل دریایی