کتاب‌های قفسۀ که
سیستم فرماندهی حادثه ICS
ناشر: فن آوران
نویسنده: علیرضا فرج‌الهی
دارم می‌خونم
علمی
حمل و نقل دریایی
ناشر: اسرار دانش
نویسنده: محمود صفارزاده
قبلاً خوندم
علمی
مدیریت بحران: معرفی شرکت‌های واکنش‌پذیر و انعطاف‌پذیر
ناشر: نمای علم
نویسنده: ملادن پتسولیا
قبلاً خوندم
علمی