معرفی کوتاه

فاطمه شهیدی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در اصفهان

2719 امتیاز
بیوگرافی

کتاب خوان

سوابق کاری
  • دانش جو
    ندارم
تحصیلات
  • اصفهان
    کارشناسی ارشد
آثار و دستاوردها
  • ندارم