کتاب‌های قفسۀ که
نیم‌دانگ پیونگ یانگ
ناشر: افق
نویسنده: رضا امیرخانی
قبلاً خوندم
سفرنامه
سه دقیقه در قیامت: تجربه‌ای نزدیک به مرگ
ناشر: شهید ابراهیم هادی
نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
می‌خوام در آینده بخونم
دفاع مقدس
زینب پیام‌آور عاشورا
ناشر: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
نویسنده: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
می‌خوام در آینده بخونم
دفاع مقدس
نخل و نارنج
ناشر: مسجد مقدس جمکران
نویسنده: وحید یامین‌پور
قبلاً خوندم
رمان
لالایی برای دختر مرده
ناشر: افق
نویسنده: حمیدرضا شاه‌آبادی
قبلاً خوندم
رمان
ملاقات در شب آفتابی
ناشر: قدیانی
نویسنده: علی موذنی
قبلاً خوندم
رمان
بهم میاد؟!
ناشر: آرما
نویسنده: رنده عبدالفتاح
قبلاً خوندم
رمان
خاکهای نرم کوشک: خاطرات خانواده و همرزمان شهید
ناشر: ملک اعظم
نویسنده: سعید عاکف
قبلاً خوندم
دفاع مقدس