معرفی کوتاه

محمد حجازی

پژوهشگر مستقل رشد فردی؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 586
سن گیسومی: 4 سال و 10 ماه
آخرین فعالیت: 4 روز و 7 ساعت قبل
بیوگرافی

پژوهشگر، نظریه پرداز، داستان پرداز و روایتگر مستقل رشد فردی در ورزش، کسب و کار و زندگی

3hree.hejazi@

آثار و دستاوردها
 • اندیشه های یک ابرقهرمان
  1397/3
 • روان شناسی ورزشی با رویکرد رشد فردی
  1392/5
 • گذر از بحران
  1391/5
  نظریه ای برای تحقق رشد در ورزش
 • نظام های پنج گانه برای تحقق رشد فردی افراد بالغ
  1389/4