معرفی کوتاه

شبکۀ اجتماعی گیسوم

؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 9470
سن گیسومی: 1 سال و 9 ماه
آخرین فعالیت: 11 ساعت و 12 دقیقه قبل
بیوگرافی