معرفی کوتاه

شبکۀ اجتماعی گیسوم

؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 13315
سن گیسومی: 2 سال و 3 ماه
آخرین فعالیت: 1 ماه قبل
بیوگرافی