کتاب‌های قفسۀ که
آذرخش کربلا
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نویسنده: محمدتقی مصباح‌یزدی
می‌خوام در آینده بخونم
دین
آلیو کیتریج
ناشر: گیسا
نویسنده: الیزابت استروت
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
آمریکا: مفقودالاثر
ناشر: ماهی
نویسنده: فرانتس کافکا
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
آنا کارنینا (جلد 2)
ناشر: نیلوفر
نویسنده: لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
ابله
ناشر: نشر چشمه، گیلگمش
نویسنده: فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
قبلاً خوندم
رمان
انجمن نکبت‌زده‌ها
ناشر: روزنه
نویسنده: سلمان امین
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر
ناشر: فرهنگ نشر نو
نویسنده: یوال هاراری
دارم می‌خونم
تاریخ
بابا گوریو
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (آموزش انقلاب اسلامی)
نویسنده: اونوره‌دو بالزاک
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
بر باد رفته (دوره 2جلدی)
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (آموزش انقلاب اسلامی)
نویسنده: مارگارت میچل
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
برادران کارامازوف
ناشر: نشر مرکز
نویسنده: فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
بلندیهای بادگیر (وادرینگ هاینس)
ناشر: نشر نی
نویسنده: امیلی‌جین برونته
قبلاً خوندم
رمان
بودنبروک‌ها (زوال یک خاندان)
ناشر: ماهی
نویسنده: توماس مان
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
بیست داستان
ناشر: زمانه
نویسنده: دینو بوتزاتی
قبلاً خوندم
مجموعه داستان
تابستان
ناشر: نشر نی
نویسنده: ادیت وارتن
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
تاریخ فلسفه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (آموزش انقلاب اسلامی)
نویسنده: ویلیام‌جیمز دورانت
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفه
تفسیر تاریخ سرخ: بررسی انتقادی تاریخ نهضت حسینی
ناشر: پازینه
نویسنده: محمدجواد صاحبی
می‌خوام در آینده بخونم
دین
تونل زمان
ناشر: قدیانی
نویسنده: لستر دل‌ری
قبلاً خوندم
رمان نوجوان
جاذبه و دافعه علی (ع)
ناشر: صدرا
نویسنده: مرتضی مطهری
می‌خوام در آینده بخونم
دین
خاطرات خانه‌ی مردگان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (آموزش انقلاب اسلامی)
نویسنده: فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان