کتاب‌های قفسۀ که
انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر
ناشر: فرهنگ نشر نو
نویسنده: یوال هاراری
دارم می‌خونم
تاریخ
کتاب‌فروش خیابان ادوارد براون
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: محسن پوررمضانی
قبلاً خوندم
رمان فارسی
بلندیهای بادگیر (وادرینگ هاینس)
ناشر: نشر نی
نویسنده: امیلی‌جین برونته
قبلاً خوندم
رمان
خوشه‌های خشم
ناشر: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
نویسنده: جان‌ارنست استاین‌بک
قبلاً خوندم
رمان
عامه‌پسند
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: چارلز بوکوفسکی
قبلاً خوندم
رمان
عقاید یک دلقک
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: هاینریش بل
قبلاً خوندم
رمان
پیرمرد و دریا
ناشر: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر
نویسنده: ارنست همینگوی
قبلاً خوندم
رمان
زنان کوچک
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نویسنده: لوئیزامی آلکوت
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
ابله
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
قبلاً خوندم
رمان
سور بز
ناشر: علم
نویسنده: ماریو وارگاس‌یوسا
قبلاً خوندم
رمان
لئو تولستوی
ناشر: رویش
نویسنده: نقی سلیمانی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
فلسفه و عوامل جاودانگی نهضت عاشورا
ناشر: بوستان کتاب قم
نویسنده: ابوالفضل بهشتی
می‌خوام در آینده بخونم
دین
عزادار حقیقی
ناشر: محیی
نویسنده: سیدمحمد شجاعی
می‌خوام در آینده بخونم
دین
آذرخش کربلا
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نویسنده: محمدتقی مصباح‌یزدی
می‌خوام در آینده بخونم
دین
تفسیر تاریخ سرخ: بررسی انتقادی تاریخ نهضت حسینی
ناشر: پازینه
نویسنده: محمدجواد صاحبی
می‌خوام در آینده بخونم
دین
سوفیا پتروونا
ناشر: ماهی
نویسنده: لیدیا جوکوفسکایا
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
جاذبه و دافعه علی (ع)
ناشر: صدرا
نویسنده: مرتضی مطهری
می‌خوام در آینده بخونم
دین
موش‌ها و آدم‌ها
ناشر: ماهی
نویسنده: جان‌ارنست استاین‌بک
قبلاً خوندم
رمان
شب‌های روشن: یک داستان عاشقانه از خاطرات یک رویاپرداز
ناشر: ماهی
نویسنده: فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان
سال بلوا
ناشر: ققنوس
نویسنده: عباس معروفی
می‌خوام در آینده بخونم
رمان فارسی