معرفی کوتاه

عماد اخلاقی

دانشجوی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران؛ ساکن در تهران

45679 امتیاز
بیوگرافی

خوره کتاب، حوزه‌های علوم اجتماعی، سیاسی، تاریخ هنر، روانشناسی