معرفی کوتاه

موسسه آوای توحید

به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی، عملی و پژوهش های در زمینه علوم عقلی، عرفان اسلامی و توسعه کیفی؛ ساکن در قم

110 امتیاز
بیوگرافی

به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی، عملی و پژوهش های در زمینه علوم عقلی، عرفان اسلامی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های سبک زندگی توحیدی، اجتماعی سازی علوم عقلی، مسایل، رشته های وابسته، مباحث فرامعرفتی، مقایسه ای و میان رشته ای علوم عقلی و عرفان اسلامی، موسسه علمی تربیتی آوای توحید در سال 1395 با ایده، پیشنهاد و تلاش آقای محمدرضا حیدری بعنوان موسس و بنیان گذار موسسه تاسیس شد

سوابق کاری
 • موسسه آوای توحید
  مسئول فرشگاه
  1394/12 - مشغول بکار
تحصیلات
 • قم
  کارشناسی
  1382/12 - مشغول به‌تحصیل
آثار و دستاوردها
 • کتاب وجود شناسی
  1396/12