• چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات رجائی با بنی صدر چاپ : شهریور 1360بخش 1: چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران بخش 2: مکاتبات رجائی با بنی صدر با خواندن این کتاب در جریان حوادث اول انقلاب قرار بگیرید و شناخت بهتری نسبت به  بنی صدر  وشهید رجایی داشته باشید تا بهتر بتوانید در مورد مسائل سیاسی روز قضاوت کنید.231 صفحه وزیری
  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 12
 • پترا بوناویتا با این کتاب یک بررسی ارزشمند و خواندنی درباره آنچه مافیای روسی می خواند، به دست داده است. کتاب به روز است و از دیدگاهی نوشته شده که کمتر سابقه داشته است؛ یعنی از "دیدگاه درونی" انتقال اقتصاد برنامه ای اتحاد شوروی به اقتصاد بازار GUS (تازه استقلال یافته برآمده از شوروی سابق)

  نویسنده کتاب تلاش می کند ساختار درونی جامعه رو به گذار "سوسیالیستی - کاپیتالیستی واقعا موجود" را در مرکز توجه خود قرار دهد و پیامدهای منفی آن را برای توسعه دموکراسی سوسیال – کاپیتالیسم در کشورهای تازه استقلال یافته بررسی کند.

  در تحلیل جامعه درحال گذار، نویسنده رفتار مافیایی اتحاد شوروی را نیز مدنظر قرار می دهد. او با مثال های بسیار، نوع عملکرد و پیامدهای فعالیت های اقتصادی غیرقانونی را در نظام سوسیالیستی واقعا موجود نشان می دهد.

  با ظهور ساختارهای مافیایی مورد بررسی نویسنده که اتحاد شوروی سابق با آنها مبارزه می کرد و بعدها خود نیز با آنها از پا درآمد، ارتباطی میان زیرمجموعه های اقتصاد برنامه ای و اقتصاد سایه نوپا شکل گرفت: بخش هایی از سرمایه داری زیرزمینی خصوصی و دستگاه های دولتی و حزبی سودجو، به ویژه بوروکراسی متمرکز و بخشی از تبهکاران، که کارگران و سربازان همزمان از جمع آنان پدرخوانده های تبهکار را در رده های بالا ابقا کردند.

  تبهکاری اقتصادی در اقتصاد قانونی بازتاب می یابد و فرقی هم ندارد که موسسه ای در دست بخش خصوصی باشد یا دولتی. در تمام نظام های اجتماعی هنگامی که پیش بردن هیچ عمل موثر و ابداع هیچ سازوکاری برای کنترل دموکراتیک قدرت بویژه قدرت اقتصادی ممکن نباشد، طبقه سیاسی از قدرتی که در کوتاه مدت یا درازمدت در اختیار دارد سوءاستفاده خواهد کرد. فرقی نمی کند که این طبقه سیاسی برابرخواه، تمامیت خواه، اقتدارگرا، دیکتاتور یا لیبرال دموکرات پارلمانی باشد یا به نام پیامبر، خلق و طبقه کارگر حکومت کند.

  آنچه کتاب "روسیه در چنگ مافیا" را از سایر کتاب هایی که به این موضوع پرداخته اند متمایز می کند، محدود کردن گستره بررسی به مناسبات و مشکلات درونی روسیه است. نویسنده تنها گهگاه نگاهی به آلمان و بخش های دیگری از اروپا می اندازد.

  کتاب از چهار فصل کلی تشکیل شده است: پدیده مافیا در تاریخ سیسیل، فساد در شوروی (یک پدیده ملی)، رولت روسی و حقایق اقتصاد روسی. در ذیل این فصل ها بخش های متعددی وجود دارد که مثال ها و وقایع بسیاری را به عنوان مصداق مطرح و سرفصل موردنظر را واکاوی می کند.

  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 11
 • کتاب فیزیک پزشکی مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت ویژه دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد و دکترا کارشناسی ارشد سال 77کارشناسی ارشد سال 79کارشناسی ارشد سال 80کارشناسی ارشد سال 81کارشناسی ارشد سال 82کارشناسی ارشد سال83 کارشناسی ارشد سال 84کارشناسی ارشد سال 85دکترا سال 80دکترا سال 82دکترا سال 83دکترا سال 84دکترا سال 85296 صفحه وزیری 
  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 8
 • کتاب نایاب و ارزشمندآشنایی با اپتیک فرانک ال . پدروتی , لئون اس , پدروتی ترجمه : محی الدین شیخ الاسلامی کتاب نایاب پیشگفتار 1-ماهیت نور 2-تولید و سنجش نور 3-اپتیک هندسی 4-روشهای ماتریسی در اپتیک پیرا محوری 5-نظریه ابیراهی 6-ابزار بندی اپتیکی 7-اپتیک چشم 8-معادلات موج 9-برهم نهش امواج10- تداخل نور 11-تداخل سنجی اپتیکی 12-همدوسی13-هولوگرافی 14-بررسی ماتریسی قطبش15-تولید نور قطبیده 16-پراش فرانهوفر17-توری پراش 18-پراش فرنل 19-نظریه لایه های چند گانه 20-معادلات فرنل 21-اصول لیزر22-مشخصات باریکههای لیزری 23-کاربردهای لیزر24-اپتیک تاری 25-اپتیک فوریه 26-اپتیک غیر خطی و مدولاسیون نور 27-خواص اپتیکی مواد پاسخ مسائل برگزیده نمایه 
  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 32
 • با عرض سلام و ادب :

  معادلات دیفرانسیل مولفین : جعفر اسماعیلی ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ) پیام شهابی ( عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی عقیق )جواد صدیقی ( مدرس دانشگاه های شهر کرد )محسن زهرایی( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز )رضا طیبی خرمی ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز )0-تعاریف و اصطلاعات مقدماتی 1-معادلات دیفرانسیل مرتبه اول 2-معادلات دیفرانسیل خطی 3-تبدیل لاپلاس 4-حل معادلات دیفرانسیل به روش سری های توانی 5-دستگاه های معادلات دیفرانسیل منابع 
   214 صفحه

  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 16
 • با عرض سلام و ادب

  مبانی نظریه معادلات دیفرانسیل  و سیستم های دینامیکی 
   مولفین  : دکتر حاجی محمد محمدی نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند )چاپ 13931-مفاهیم اولیه2-قضایای وجود و منحصر به فردی 3-نظریه معادلات دیفرانسیل خطی 4-نظریه معادلات دیفرانسیل خطی 5-روش مستقیم لیاپونف 6-پایداری سیستم های ضعیف واژه نامه فارسی به انگلیسی 

  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 23
 • با عرض سلام و ادب

   گراف ها و ماتریس هاتالیف : راویندرا .ب .باپات  ترجمه : دکتر علیرضا نقی پورمهین حیدری سور شجاعی   دانشگاه شهر کرد چاپ : 13971-پیش نیاز ها   2-ماتریس وقوع 3-ماتریس مجاورت  4-ماتریس لاپلاسین 5-دور ها و برش ها   6-گراف های منظم 7-گراف های خطی یک درخت  8-همبندی جبری 9-ماتریس فاصله یک درخت 10-فاصله مقاومت 11-مقادیر ویژه لاپلاسی گراف های آستانه ای 12-مساله کامل سازی معین مثبت 13-بازی های ماتریسی بر پایه گراف ها راهنمایی ها و پاسخ تمرین های برگزیده   مراجع - نمایه ها و واژه نامه -

  284 صفحه وزیری

  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 22
 • با عرض سلام و ادب

   نظریه گراف و کاربرد های آن  نویسندگان : دکتر مصطفی توکلی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر فریدون رهبرنیا عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد چاپ : 1397 1-تعارف بنیادی و نمادگذاری  2-درخت ها و همبندی  3-مجموعه های مستقل و غالب در گراف ها 4-گراف های همیلتنی و اویلری 5-رنگ آمیزی گراف ها  6-گراف مسطح 7-تطابق ها 8-گراف های جهت دار   مراجع - نمایه ها و واژه نامه - 

  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 25
 • با عرض سلام و ادب

  کتابتنظیم اعمال حیاتی بدنازمجموعه کتاب های دانش پایه (24 ) 

  شامل

  مقدمه پیشگفتار دستگاه عصبی مرکزی و محیطی بخش های مختلف دستگاه عصبی ساختمان و عمل نورون بیماریهای مالتیپل اسکروزیس (ms) و پو شش میلین ویژگی های نورون ها نحوه فعالیت سلول عصبی در امتداد نورون انتقال جریان عصبی : سیناپس حشره کش ها , مواد بیهوش کننده و دیگر مواد شیمیایی دخالت مرگ آور در محل سیناپس انواع سلول های عصبی : تقسیم بندی بر اساس نوع فعالیت نخاع اعصاب صدمات نخاع مغز نیمکره های مخ : دریافت پیام های حسی , تجزیه و صدور فرماناثر محرک ها روی زمان واکنش اعمال غیر ارادی : مخچه , هیپوتالاموس و ساقه مغز دستگاه عصبی خود مختار تاثیر تریاک و مشتقات آن بر دستگاه عصبی برخی از بیماری های دستگاه عصبی خلاصه پرسشها واژه نامه منابع (دستگاه عصبی ) حسین الوندیچاپ 1391
   

  ‌ ‌ 0 ‌ ‌ ‌ ‌ 9