معرفی کوتاه

مهشید دانایی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در سمنان

285 امتیاز
بیوگرافی

An introverted girl who lives in a quiet city where you find peace and a blue sky.. Interested in Linguistics, photography, philosophy, Anthropology and Poetry.

تحصیلات
  • دانشگاه تهران
    کارشناسی - انسان شناسی
آثار و دستاوردها
  • داستان های آهوی سوم برای نوجوانان
    1397/4
    از نویسندگان کتاب، شامل داستان های کوتاه