معرفی کوتاه

مهدی ایران نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم.؛ ساکن در تهران

37084 امتیاز
بیوگرافی

در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه شود:

جزییات آثار اینجانب در این دو آدرس نشان داده شده است.

https://scholar.google.com/citations?user=8ltdwesAAAAJ&hl=en
یا:
https://aut.ac.ir/cv/2229/مهدی ایران نژاد

سوابق کاری
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  عضو هیات علمی
  1370/10 - مشغول بکار
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  استاد دانشگاه
  1370/5 - مشغول بکار
 • دانشکده مهندسی معدن
  عضو هیات علمی
  1369/12 - مشغول بکار
تحصیلات
 • دانشگاه لورن فرانسه
  دکترا - مهندسی فراوری مواد معدنی
  1373/6 - مشغول به‌تحصیل
 • دانشگاه لورن (فرانسه)
  دکترا - مهندسی فرآوری مواد معدنی
  1373/4 - 1400/1
آثار و دستاوردها
 • Mehdi Irannajad
  1400/5
  برای دیدن آثار علمی به سایت زیر مراجعه شود.
  https://aut.ac.ir/cv/2229/مهدی ایران نژاد
 • مهدی ایران نژاد
  به سایت من در گوگل اسکولار مراجعه شود.
  https://scholar.google.com/citations?user=8ltdwesAAAAJ&hl=en
  یا سایت دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر مراجعه شود.
  https://dme.aut.ac.ir/content/2108/اعضای-هیئت-علمی-به-ترتیب-حروف-الفبا
 • مهدی ایران نژاد
  به آدرس زیر مراحعه شود:
  https://scholar.google.com/citations?user=8ltdwesAAAAJ&hl=en
 • برای دسترسی به آثار به آدر زیر مراجعه شود:
 • https://dme.aut.ac.ir/content/2108/اعضای-هیئت-علمی-به-ترتیب-حروف-الفبا
  https://dme.aut.ac.ir/content/2108/اعضای-هیئت-علمی-به-ترتیب-حروف-الفبا