معرفی کوتاه

مهدی تبرک سوره

لذت آموختن در هیچ چیزنیست.؛ ساکن در ارومیه

امتیاز: 1580
سن گیسومی: 3 سال و 8 ماه
آخرین فعالیت: 2 ماه و 4 روز قبل
بیوگرافی

تحصیلات
 • ارومیه
  کارشناسی ارشد - اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
 • تبریز
  دکترا - مدیریت تطبیقی و برنامه ریزی
  1401/5 - مشغول به‌تحصیل
 • ارومیه
  کارشناسی - علوم اقتصادی شاخه بازرگانی
  1376/7 - 1379/12
 • تهران
  کارشناسی ارشد - مدیریت منابع انسانی
  1376/4 - 2/1