معرفی کوتاه

سحر جلیلی شیردره

عضو سایت گیسوم هستم؛ ساکن در گیسوم

729 امتیاز
بیوگرافی

در زندگی دو موهبت وجود دارد: کتاب و دوست...این دو باید از نظر تعداد، دقیقا عکس هم باشند. تعداد زیادی کتاب و عده انگشت شماری دوست