معرفی کوتاه

بهشاد پنجه زاده

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تهران

1386 امتیاز
بیوگرافی

بهشاد پنجه زاده دانشجوی دکتری تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی. مترجم

سوابق کاری
 • دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
  دانشجو
  1397/6 - مشغول بکار
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
  دکترا - بیومکانیک ورزشی
  1397/6 - مشغول به‌تحصیل
آثار و دستاوردها
 • انالیز بالینی گام در بیماران فلج مغزی
  1399/8
  تالیف و ترجمه با همکاران انتشارات گیوا
 • دستگاه ها و کاربردهای بیومکانیکی بیوفیدبک انتشارات راشدان
  1399/1
  ترجمه کتاب با همکاران
 • مکانیک دویدن و تحلیل راه رفتن
  1398/12
  ترجمه کتاب با کمک همکاران انتشارات رسانه تخصصی
 • آناتومی دویدن
  1398/12
  ترجمه با همکاران انتشارات ارشدان