معرفی کوتاه

سرور صبوری

؛ ساکن در قم

8340 امتیاز
بیوگرافی

سرور صبوری

تحصیلات
  • دانشگاه پیام نور تهران
    کارشناسی ارشد - ادبیات فارسی