معرفی کوتاه

مازیار چیت ساز

مهندس، مدرس، مترجم؛ ساکن در تهران

1265 امتیاز
تحصیلات
  • دانشگاه امیرکبیر
    کارشناسی ارشد - کامپیوتر - نرم افزار
  • دانشگاه تربیت مدرس
    دکترا - فلسفه - منطق
آثار و دستاوردها
  • برنامه سازی پیشرفته با ++C
  • مدیریت SQL Server 2005
  • شکاکیت و طبیعت گرایی
  • فلسفه منطق