معرفی کوتاه

آیت طغرایی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در اصفهان

8819 امتیاز
سوابق کاری
  • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
    کارشناس بهداشت
    1398/12 - مشغول بکار
تحصیلات
  • دانشکده بهداشت
    کارشناسی - بهداشت
    1391/6 - مشغول به‌تحصیل