معرفی کوتاه

آیت طغرایی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در اصفهان

3185 امتیاز
سوابق کاری
  • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
    کارشناس بهداشت
    1398/12 - مشغول بکار