معرفی کوتاه

بهمن سلمانی زاده

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تبریز

امتیاز: 3299
سن گیسومی: 4 سال و 6 ماه
آخرین فعالیت: 7 ساعت و 21 دقیقه قبل