کتاب‌های قفسۀ که
مدیریت نوین روستایی: در جستجوی راه‌کاری مناسب برای توسعه دهیاری‌ها
ناشر: اشتیاق نور
نویسنده: سیدعلی بدری
می‌خوام در آینده بخونم
خرید
مهارت‌های تسهیل‌گری در مدیریت روستایی (روش‌های مشارکتی برای دهیاران و شوراهای اسلامی روستا)
ناشر: موسسه توسعه روستایی ایران
نویسنده: علی خسروی
می‌خوام در آینده بخونم
خرید