معرفی کوتاه

فهیمه صمدی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در تهران

10226 امتیاز
بیوگرافی

مادر هستم و عاشق کتاب خواندن برای خودم و بچه ها...
کارشناس کودک و رسانه...

سوابق کاری
  • کارهای پژوهشی در حوزه کودک و رسانه
    کارشناس محتوایی برنامه سازی حوزه کودک
تحصیلات
  • دانشگاه تهران
    کارشناسی ارشد - مدیریت رسانه