معرفی کوتاه

زینب منصورپیشه جهرمی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در جهرم

امتیاز: 10
سن گیسومی: 1 ماه و 18 روز
آخرین فعالیت: 1 ماه و 18 روز قبل