معرفی کوتاه

فرزانه علیمحمدی

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در زنجان

امتیاز: 12
سن گیسومی: 2 ماه و 23 روز
آخرین فعالیت: 2 ماه و 23 روز قبل