کتاب‌های قفسۀ که
دور دنیای فلسفه در هشت روز: سفری به چند هزار سال تاریخ اندیشه در غرب و شرق
ناشر: خزه
نویسنده: ریچارد آزبرن
می‌خوام در آینده بخونم
فلسفه
قدم زدن روی ماه با اینشتین: علم حافظه: هنر به یاد سپردن همه چیز
ناشر: شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
نویسنده: جوشوا فوئر
می‌خوام در آینده بخونم
انگیزشی
نفحات نفت: جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی
ناشر: افق
نویسنده: رضا امیرخانی
قبلاً خوندم
سیاسی
تاریخ جنگهای صلیبی (دوره 3 جلدی)
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
نویسنده: استیون رانسیمان
می‌خوام در آینده بخونم
تاریخی
ناتور دشت (رمان)
ناشر: نیلا
نویسنده: جروم‌دیوید سالینجر
قبلاً خوندم
ادبی
فارنهایت 451
ناشر: سبزان
نویسنده: ری بردبری
قبلاً خوندم
علمی تخیلی
تاریخ حماسی قوم عهد عتیق: از عدن تا تبعید
ناشر: نشر چشمه
نویسنده: دیوید ام رال
قبلاً خوندم
ادبی
ماوراء مرز (یادداشت‌هایی از دو ماه زندگی در بخشی از خراسان و ماوراءالنهر که امروزه تاجیکستان نام دارد)
ناشر: موسسه ‌انتشارات‌ امیرکبیر، شرکت ‌چاپ ‌و نشر بین‌الملل
نویسنده: احسان صفرزاده
قبلاً خوندم
سفرنامه
نیم‌دانگ پیونگ یانگ
ناشر: افق
نویسنده: رضا امیرخانی
قبلاً خوندم
سفرنامه