معرفی کوتاه

مسعود امیری

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 120
سن گیسومی: 1 سال و 4 ماه
آخرین فعالیت: 1 سال و 1 ماه قبل