معرفی کوتاه

مسعود امیری

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در مشهد

امتیاز: 120
سن گیسومی: 10 ماه و 1 روز
آخرین فعالیت: 7 ماه و 5 روز قبل