معرفی کوتاه

صابر حسین زاده

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در سلماس

966 امتیاز
بیوگرافی

در مسیر طب و تحقیق و پژوهش