معرفی کوتاه

د.جمور

؛ ساکن در تهران

امتیاز: 181
سن گیسومی: 2 سال
آخرین فعالیت: 27 روز و 15 ساعت قبل
بیوگرافی