معرفی کوتاه

مهدی شمس

عضو سایت گیسوم؛ ساکن در اصفهان

امتیاز: 3913
سن گیسومی: 6 سال و 5 ماه
آخرین فعالیت: 4 دقیقه قبل